Metsäpalvelu Turunen Oy

Metsäpalvelu Turunen tarjoaa metsäalan palveluita yli 25 vuoden kokemuksella. Yritys on kansallinen mielipidevaikuttaja, joka työllistää kausiluontoisesti jopa 40 henkilöä. Tarjoamme asiakkaillemme tuottavan metsänhoidon ja kaikki metsäalan palvelut. Lisäksi meillä on ainutlaatuista kokemusta erikoishakkuiden turvallisesta toteuttamisesta koko maan alueella. Olemme erikoistuneet metsätyömaiden suunnitteluun ja johtamiseen sähkö- ja tieliikenteen välittömässä läheisyydessä. Yrityksen määrätietoinen kansainvälistyminen alkoi vuonna 2020. Tuonti- ja vientikauppaa tehdään puupohjaisten ja muiden kestävää kehitystä tukevien tuotteiden ja osaamisen sektoreilla. Lisäksi metsäalan palveluita kehitetään kansainväliseen suuntaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kumppanina yritys kehittää palveluitaan aktiivisesti myös ilmasto-, energia- ja ympäristölaadunhallintaan.

Metsäasiantuntija Metsäpalvelu Turunen tiimi
Arvot kestävä kehitys

Arvolupauksemme

– Tuetaan kriittisen infrastruktuurin sujuvuutta, resilienssiä ja käyttövarmuutta koko valtakunnan alueella varmistamalla tieliikennettä, sähkönjakelua ja lämmöntuotantoa. Varmistetaan palveluntuottajille ja ylläpitäjille metsäpalvelun, valmiuskapasiteetin, sekä raaka-aineen tuottaminen ja toimitukset.

– Tarjoamme kunnille ja yhteisöille räätälöidyn sopimuspalvelumallin metsä-, ilmasto- ja energiatalouden laadunhallintaan lisäämällä kustannustehokkuutta. Luonto-arvoja kunnioittava palvelumalli sisältää myös tuottavan metsänhoidon koko yhteisön alueella.

– Mahdollistetaan yksityisille asiakkaille kaikki metsäalan palvelut yhdellä puhelinsoitolla.

– Viedään kestävän kehityksen innovaatioita ja osaamista ulkomaille.

– Lisätään pohjoismaisten tuotteiden ja raaka-aineiden jalostusastetta.

– Monipuolistetaan pohjoismaista sisustus- ja rakennusalaa uusilla kestävän kehityksen tuotteilla.

– Osallistutaan kestävää kehitystä tukevaan globaaliin tutkimus- ja kehitystoimintaan.

– Tehdään yhteistyötä kehitysapujärjestöjen kanssa kehittyvissä ja hauraissa maissa.

– Hoidetaan luottamuksella ja yli 25 vuoden kokemuksella varmasti työt mistä on sovittu.

Yrityksen viiden vuoden visio

Metsäpalvelu Turuselta saa yksinkertaisesti Suomen parasta metsäalan palvelua. Etenkin kunnille ja yhteisöille suunniteltu sopimuspalvelu on saavuttanut kiinteän jalansijan eri puolilla Suomea. Luontoarvoja kunnioittava palvelumallimme tukee yhteisöjä metsä-, ilmasto- ja energiatalouden laadunhallinnassa. Tuottavan metsänhoidon ja monipuolisten metsäpalveluiden lisäksi teemme myös luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden hoitoa koko maan alueella. Kriittiselle infrastruktuurille tarjotaan erikoismetsätöiden turvallista johtamista ja toteutusta koko maan alueella. Sähkönjakelu-, tuulivoima- ja tieverkostot ovat esimerkkejä kohteistamme. Pyrimme kehittämään palveluamme puunpoiston lisäksi kokonaisvaltaisempaan suuntaan sisältäen esimerkiksi tonttien merkkausta, tien pohjien suunnittelua – ja jopa rakentamista. Yksityisille metsänomistajille tarjotaan Suomen kattavinta metsäpalvelua oman kumppaniverkoston avulla erityisesti Itä-Suomessa, ja suuremmille metsänomistajille koko Suomessa.

Kansainvälisiä suhteita on rakennettu määrätietoisesti erityisesti Lähi-Itään ja kehittyviin maihin, joissa yritys toimii suomalaisyritysten vientialustana. Vientituotteista esimerkkejä ovat yrityksen oma metsäpalveluosaaminen, puupohjaiset tuotteet, hiilensidontaan liittyvät ratkaisut, kriittisen infrastruktuurin komponentit ja uusiutuvan energian ratkaisut. Onnistuneita vientiavauksia on saatu myös kehittyneisiin maihin kuten Japaniin. Yritys on Pohjoismaiden johtava keisaripuun maahantuoja. Tuonnista haetaan uusia avauksia ja digitaalisten alustojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään. Yritys edistää poikkitieteellistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä uusien innovaatioiden löytämiseksi.

Monipuolinen tiimimme toimii ennakkoluulottomasti learning by doing -periaatteella, joka tarkoittaa muun muassa, että on olemassa vain hyviä kysymyksiä. Hyvä asiakasilmapiiri juontaa juurensa henkilökuntamme tyytyväisyydestä ja palvelualttiudesta, joka on huippuluokkaa. Voidaankin todeta, että Metsäpalvelu Turunen on yksinkertaisesti paras kumppanivalinta – tervetuloa yhteiselle matkalle kanssamme!

Visio tuottava metsänhoito tuulivoima
Metsäasiantuntija Mika Hiltunen

Mika Hiltunen

Metsäasiantuntija, metsäsuunnittelun lähettiläs

Monitaituri ja metsätalousinsinööri, jolta onnistuvat kaikki työtehtävät metsätalouden suunnittelusta raivauksiin. Myös isommat urakat kuuluvat Mikan vastuualueeseen. Innovatiiviset ideat ja huumorintaju ovat niin ikään ehtymättömiä luonnonvaroja.

Vapaa-ajalla Mika urheilee, nautiskelee hyvästä ruoasta, tekee metsätöitä, sekä viettää aikaa perheen kanssa. Luonnossa tulee vietettyä paljon aikaa, sillä Mika harrastaa myös metsästystä ja kalastusta.

Yhteystiedot:
E-mail: mika.hiltunen@metsapalveluturunen.fi
+358 505561760

Kansainvälinen kauppa Pauli Turunen

Pauli Turunen

Head of International Business

Motto: “Mielikuvitus on rajana”

Pauli vastaa yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta sekä metsäpalveluiden ulkopuolisten liiketoimintojen kaupallistamisesta. Koulutukseltaan Pauli on ekonomi, opettaja ja turvallisuusalan asiantuntija. Tiimin hyvinvointi ja maitokahvi ovat sydäntä lähellä.

Vapaa-aika kuluu huippu-urheilun, väitöskirjan, tai matkailun parissa.

Yhteystiedot:
E-mail: pauli.turunen@metsapalveluturunen.fi
+358 503524500

Toimitusjohtaja Tuomo Turunen

Tuomo Turunen

Toimitusjohtaja

Motto: “Meidän Yritys”

Visionääri, joka johtaa Metsäpalvelu Turusen tiimiä lämpimällä ja isällisellä otteella. Yli 25 vuotisen yrittäjätaustansa lisäksi Tuomo on Suomen Yrittäjien valtuutettu sekä Suomen Metsäalan Yrittäjien puheenjohtaja. Vaikka Tuomo tunnetaankin laajalti sanavalmiina huuliveikkona, niin viime kädessä hän vastaa yrityksen toiminnasta. Oman liiketoiminnan lisäksi myös muiden yrittäjien neuvonta kuuluu päivittäiseen ohjelmaan, sillä kaveria ei jätetä ja usko yhdessä tekemiseen on luja.

Vapaa-aika kuluu lähi-Teboilin kahvilassa, suurriistan metsästyksessä ja järjestötoiminnassa. Tuomo viettää laatuaikaa myös perheensä kanssa kotisohvalla.

Yhteystiedot:
E-mail: tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi
+358 500278828

Metsäasiantuntija Mikael Koivunen

Mikael Koivunen

Metsäasiantuntija, biotalous ja puukauppa

Motto: “Tuottamaton tuottamaan”

Mikael edustaa tärkeää jatkuvuutta erityisesti nuorten metsien hoidon ja arvokasvun tukemisessa aina taimesta kannolle, ja uudelleen versoavaksi metsäksi. Koulutukseltaan Mikael on metsätalousinsinööri. Erittäin pidetty ja jämäkkä kaveri, jonka pöytä on toimiston siistein.

Vapaa-aika kuluu luonnosta nauttien metsästyksen tai kalastuksen parissa.

Yhteystiedot:
E-mail: mikael.koivunen@metsapalveluturunen.fi
+358 505733939