Sopimuspalvelut kunnille ja yhteisöille

Tarjoamme kunnille ja yhteisöille räätälöidyn sopimuspalvelumallin metsä-, ilmasto- ja energiatalouden laadunhallintaan. Tavoitteenamme on tuottaa yhteisöille suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Luontoarvoja kunnioittava palvelumalli sisältää myös tuottavan metsänhoidon ja kaikki metsäalan palvelut koko yhteisön alueella.

Tiedätkö jo mitä haet?

Tiedätkö jo mitä haet?

Jätä meille tarjouspyyntö niin palaamme sinulle asiaan

Jätä meille tarjouspyyntö niin palaamme sinulle asiaan

Palvelumme

Palvelumme

Taimikonhoito

Taimikonhoidot kannattaa tehdä ajoissa!  Meiltä saat kokonaispalveluna metsurityöt ja mahdolliset tukihakemukset. Taimikonhoitopalvelun tavoitteena on turvata uudistamisvaiheen investointien tuottomahdollisuudet.

Rajalinjan aukaisupalvelu

Käytössämme on nykyaikaiset, Maanmittauslaitoksen säädösten mukaiset, laadukkaat tarkkuuspaikantimet, joilla pääsemme 0,5 metrin tarkkuuteen rajalinjojen etsinnässä.

Metsäomaisuuden arviot ja metsäsuunnitelma

Tila-arvio kertoo metsäkiinteistösi arvon. Arviossa otetaan huomioon maapohja-arvo, taimikot, puuston määrä puutavaralajeittain, sekä muut taloudelliset arvot. Tilaa tila-arvio, kun suunnittelet esimerkiksi sukupolvenvaihdosta tai kiinteistökauppaa.

Metsäsuunnitelma pitää sisällään tämänhetkisen metsäomaisuutesi arvon ja aikatauluttaa hoitotyöt ja hakkuutulot 10 vuodeksi eteenpäin. Metsäsuunnitelmamme avulla saavutat parhaan tuoton metsällesi.

Metsäomaisuuden hoito

Hoidamme metsäomaisuutesi avaimet käteen -paketilla!  Samalla saat tiedon metsätilasi muista hakkuumahdollsuuksista ja hoitotöistä. Halutessasi suunnittelemme ja toteutamme metsäomaisuutesi hoidon jatkuvan kasvatuksen mallien mukaisesti. Kilpailutamme leimikot ja toteutamme hoitotyöt yli 25 vuoden kokemuksella.

Ennakko- ja uudisalan raivaus

Ennakkoraivauksella varmistetaan, että hakkuukoneenkuljettajalla on riittävä näkyvyys poistettaviin puihin. Raivauksella poistetaan puunkorjuuta haittaava puusto. Näin saavutetaan parempi korjuujäljen laatu ja myös työ tehostuu.

Helsingin Yliopiston Metsävarojen käytön laitoksen julkaisemassa tutkimuksessa ennakkoraivatun, nuoren mäntymetsän, hakkuutyön tuottavuus oli jopa 2,6 kertaa suurempi kuin raivaamattomalla alueella ja kustannussäästöä syntyi 21,6 %. Ennakkoraivatulla alueella hakkuutyöhön kului aikaa 13 h/ha ja ilman ennakkoraivausta 33 h/ha.

Ennakkoraivaus kannattaa tehdä 1-2 vuotta ennen harvennushakkuuta, jotta puusto ehtii painua maata vasten. Maahan kaadettu puusto parantaa myös maapohjan kantavuutta puunkorjuussa.

Uudisalalta taas kannattaa poistaa taimien kasvua haittaava puusto. Raivaus kannattaa suorittaa ennen maanmuokkausta.

Metsän uudistaminen

Uudistamispakettiimme kuuluvat istutusalueen muokkaus, soveltuvat taimet sekä istutustyö ammattitaitosten metsureiden toimesta. Etsimme yhdessä parhaan vaihtoehdon metsäsi uudistamiseen

Metsän jatkuvapeitteinen kasvatus

Jatkuvassa kasvatuksessa metsää ei uudisteta, tai kasvateta tasaikäisenä, vaan metsikössä on monen ikäisiä puita. Päähakkuumenetelmiä ovat poiminta- ja pienaukkohakkuut.

Lisätietoa jatkuvasta kasvatuksesta Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Palveluvastaavat

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme?
Voit olla yhteydessä suoraan palveluvastaavimme Mikaan

Metsäsuunnittelu metsäasiantuntija Mika

Mika Hiltunen

Metsäasiantuntija, metsäsuunnittelun lähettiläs

E-mail: mika.hiltunen@metsapalveluturunen.fi
+358 505561760